Your cartClose

Your cart is currently empty.

Login Close
SteelFit

Hydra Steel® ยาขับปัสสาวะจากธรรมชาติ*

HK$200.00
redden 0


Share on

Description

บรรลุรูปลักษณ์ที่ฉีกขาดและแข็งกระด้างและได้เปรียบในการแข่งขันด้วยยาขับปัสสาวะจากสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดของเรา Hydra Steel® ทำงานอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อช่วยชะล้างน้ำส่วนเกินในขณะที่เติมอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความแน่นของกล้ามเนื้อ*

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Hydra Steel® เพื่อช่วยให้คุณลดน้ำหนักและบวมน้ำที่ไม่พึงประสงค์ก่อนการถ่ายภาพหรือโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงานหรือวันหยุดพักผ่อน*


Hydra Steel® ยาขับปัสสาวะจากธรรมชาติ*
HK$200.00
HK$200.00

People who bought this product also bought